ทำลักยิ้ม

มาจากเส้นใยของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยกมุมปากไปยึดเกาะกับผิวหนังบริเวณมุมปากที่ชั้นผิวหนัง จนทำให้เกิดรอยขีดหรือรอยบุ๋มของผิวหนังโดยเฉพาะเวลายิ้ม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบางคนอาจมีลักยิ้มเพียงข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้

Kids Karaoke Machines

K Hero is Australia\’s No.1 Brand for portable karaoke microphones, karaoke machines, wireless microphones and many other products. Shop with us to sing anywhere, anytime!

Aquaguard RO Service Center Ambala

Aquaguard RO Water Purifier provide the best RO related service on one single at same day. Aquaguard RO Service Center for Aquaguard RO repair, installation, maintenance and AMC plans. Contact Aquaguard customer helpline number Ambala @9212222051

1 8,887 8,888 8,889 8,890 8,891 11,110