Posted on Categories Uncategorized by

การตั้งหิ้งพระภายในบ้านเพื่อให้เกิดสิริมงคล จะต้องดูตำแหน่งที่เหมาะสมและยังจะต้องเป็นตำแหน่งที่ช่วยเสริมบารมีให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านอีกด้วย